0 - 3m Pastel Terrazzo on White French Terry 

 

Ready